Кој се може да  биде коуч-секој без разлика на видот на високото образование а, психотерапевт профили од хуманистичко-општествените насоки (медицинари, психолози, педагози, социјални работници, детективи и безбедност, филозофи и сл.). Пристапот се базира на интегративно сознание на 4 психоаналитички психологии” психологија на нагоните, Его психолологија, Психологија на објектните односи и Селф психологија.

Методот на работа со клиентите е интегративен, се применуваат техники од психоанализа, гешталт терапија, трансакциона анализа, биоенергетика, НЛП фокусирање, биофидбек и неурофидбек и РЕБТ, во комбинација со техники настанати во О.Л.И. методот како што се О.Л.И. протоколи за развој на личноста, протоколи за развој на Базичните емоционални компетенции, Емотивно сметководителство и психолошка математика.