Без разлика дали ќе одберете, индивидуална, групна психотерапија или искуствено-едукациска работилница, Вие сте чекор напред. Низ тоа патешествие Ве води стручно обучуван психотерапевт кој завршил стручна квалификација и поминал низа на стручни обуки за усвојување на разни методи и техники за работа со луѓе.

Трет Родител е современ центар кој врши: едукација на стручни профили и вработени во државен и приватен сектор, психотерапија која ја реализира индивидуално и групно и едукација на идни коучеви и психотерапевти.