ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈА, СОВЕТУВАЊЕ, ПСИХОТЕРАПИЈА И ЛИЧЕН И ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ – ТРЕТ РОДИТЕЛ

Вистинското место да побарате

советување и психотерапија

искуствено-едукациски работилници за меки вештини

едукација

Донесувањето на одлука за да побарате помош од психотерапевт може да биде тешко, но знајте дека барањето професионална помош е првиот чекор на промена